Oude app


Inleiding
Onderwerp

Organisatie

Aanleiding

Methode


Klantprofiel

Klanttaken

Klantpijnpunten

Klantvoordelen


Value map

Producten en diensten 

Pijnverzachters

Voordeelverschaffers

Fit
Taken, pijnpunten en voordelen

Nieuwe waardepropositie
Hypoteses voor openstande taken punten en voordelen

Taakselectie

Business model

Minimum Viable Product

Testen

Bipolaire stoornis behandelplan was ontwikkeld door de technische afdeling van Patiënt1 met behulp van zorgverleners van Erasmus MC. Er wordt besloten om op basis van dit behandelplan een mobile app te ontwik- kelen voor het makkelijke gebruik voor de patiënten. Voor meer en grondige informatie te verzamelen was interne gesprekken gedaan met de ambulante patiënten, onderzoek naar medische rapporten en de artikels van prof. dr. R.W. (Ralph) Kupka, Psychiater, hoogleraar bipolaire stoornissen VU Medisch Centrum bestudeerd.

Patiënt1 is een jong bedrijf uit Almere, dat werkzaam is in de ICT-hoek van de medische branche. De doelgroep bestaat uit zorgverleners, patiënten en onder anderen reizigers met gezondheidsissues. Patiënt1 heeft een website, www.pa- tient1.nl, waarop je gratis een digitaal Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) kunt aanmaken, een medische encyclopedie kunt raadplegen en een Voedingscheck kunt doen. Deze organisatie is een maatschappelijke onderneming die mensen helpt met ziektes of een chronische aandoeningen. Zij helpen daarbij om de kwaliteit van hun leven te verbeteren en het geluk en welzijn te realiseren.

Er is aan het werk gegaan met het klantenprofiel, waaronder klanttaken, klantpijnpunten en klantvoordelen vallen. Klantenprofiel bepaal wie de klanten zijn en dan weten hoe ze zijn, waar ze mee zitten, hoe ze reageren, hoe beter kan ze aangesproken worden.

Daarna wordt er aan het Value map gewerkt, aan producten en diensten, pijnverzachters en voordeel verschaffers. Hier wordt er eigen propositie beoordeeld en die van concurrenten op zowel product en service attributen van de propositie als voor offers die door de patiënt gebracht moeten worden.

Vervolgens wordt er gezocht naar “fit” tussen wat Patiënt1 biedt en wat gebruikers willen, om te vinden de belangrijkste vereiste van de succesvolle waardepropositie, voor producten en diensten die overeenkomen met de taken, pijnpunten en voordelen die belangrijk zijn voor de patiënten. Hier wordt gebruik gemaakt van probleemoplossingfit.

Hierna wordt er een nieuwe waardepropositie opgesteld, met behulp van hypotheses voor openstaande taken, punten en voordelen uit het klantprofiel. In dit proces wordt er aandacht besteed aan de taken met hoge waarden. De pijnpunten en voordelen van taken met grote waarden zijn: belangrijk, tastbaar, ingevuld en lucratief.

Businessmodel is nodig als er een verandering heeft plaats gevonden in de situatie binnen het bedrijf. Het businessmodel bestaat uit 9 bouwstenen, waardoor er in een schema te zien is hoe Patiënt1 in elkaar steekt. Hier wordt gebruik gemaakt van Business Model Canvas van Osterwalder.

Volgende stap was MVP, een vroege versie van een product, het minimaal werkbare product, waarmee het mogelijk is om gebruikers het product alvast in de praktijk te laten testen. Het volledige project is te zien via deze link: Bipolaire stoornis behanelplan app – Prototype. En tenslotte alles kan nu getest worden. Alles wat tot nu toe bedacht en opgezet is geeft in deze hoofdstuk eindelijk het resultaat.

Door het toepassen van nieuwe elementen kan de Patiënt1-website zijn product beter aan zijn doelgroepen verkopen via mobile apparaten.


Inleiding

Onderwerp
In onze moderne tijd van nieuwe innovaties, groeien we iedere dag door. In de loop van de tijd kunnen we duide- lijk zien dat iedere nieuwe idee creëert nieuwe technieken en nieuwe methodes. Als we alleen de groei van het bouwen van websites nemen, dan zien we bijvoorbeeld eerst websites met kale html codes en een afbeelding. Dit werken deden de programmeurs. Later worden de CSS-tabellen ontwikkeld en langzamerhand was er een nieuw beroep in het daglicht gezien, de webdesigner. Nog later kwam er human computer interaction ter sprake, een vakgebied dat opgekomen is met de computer, dat we inmiddels beter kennen als interaction design. Het vakge- bied gaat al lang niet meer over het vormgeven van de interactie. Met het verkleinen van computers en schermen neemt de omvang van het veld toe. Smartphones, draagbare sensoren en bewegingssensoren hebben een andere aanpak nodig. Er moet beter nagedacht worden en het gaat niet alleen om het uiterlijk maar merendeels functioneel. Dit is niet alleen design en interactie, maar design en strategie, bekend als designstrategie of design thinking. In plaats van te kijken naar wat je hebt, zet je een duidelijk doel en ga je het doel bereiken met de juiste aanpak, en je niet te snel tegen laat houden door praktische bezwaren, waardoor er bijzondere oplossingen nodig zijn.

Organisatie
Patiënt1 is de grootste online platform voor een Persoonlijke GezondheidsDossier (PGD) van Nederland. Patiënt1 werkt samen met huisartsenverenigingen, medisch specialisten, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen organisaties, (mantel)zorginstellingen, maatschappelijke instellingen en op maatschappelijke verantwoordelijkheid gese- lecteerde commerciële partijen. Deze organisatie is een maatschappelijke onderneming die mensen helpt met ziektes of een chronische aandoeningen. Zij helpen daarbij om de kwaliteit van hun leven te verbeteren en het geluk en welzijn te realiseren. Het PGD daarbij is een online plek, waar alle medische gegevens van de patiënt kunnen worden bewaard. Patiënten maken dit dossier zelf digitaal aan via de website. Het PGD wordt dus volledig ingevuld en beheerd door de gebruiker zelf. De gebruikers kunnen via internet altijd en overal bij hun PGD, met onder anderen meer informatie over allergieën, medicatiegebruik en operaties. Door overzicht te hebben over alles rondom de gezondheid, biedt Patient1 met behulp van Med1Pas de mogelijkheid om alle medische gegevens altijd en overal bij de hand te hebben. Handig wanneer gebruikers op reis zijn en/of in een noodsituatie verkeren.

Organisatie
Patiënt1 is de grootste online platform voor een Persoonlijke GezondheidsDossier (PGD) van Nederland. Patiënt1 werkt samen met huisartsenverenigingen, medisch specialisten, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen organisaties, (mantel)zorginstellingen, maatschappelijke instellingen en op maatschappelijke verantwoordelijkheid geselecteerde commerciële partijen. Deze organisatie is een maatschappelijke onderneming die mensen helpt met ziektes of een chronische aandoeningen. Zij helpen daarbij om de kwaliteit van hun leven te verbeteren en het geluk en welzijn te realiseren. Het PGD daarbij is een online plek, waar alle medische gegevens van de patiënt kunnen worden bewaard. Patiënten maken dit dossier zelf digitaal aan via de website. Het PGD wordt dus volledig ingevuld en beheerd door de gebruiker zelf. De gebruikers kunnen via internet altijd en overal bij hun PGD, met onder anderen meer informatie over allergieën, medicatiegebruik en operaties. Door overzicht te hebben over alles rondom de gezondheid, biedt Patient1 met behulp van Med1Pas de mogelijkheid om alle medische gegevens altijd en overal bij de hand te hebben. Handig wanneer gebruikers op reis zijn en/of in een noodsituatie verkeren.Aanleiding
Vijf jaar geleden was er een mooie Bipolaire stoornis behandelplan ontwikkeld door Patient1 technische afdeling met behulp van zorgverleners van Erasmus MC. Op dit moment is dit een compleet en uitgebreid behandelplan met de volgende items: Life Chart, gebeurtenissen, persoonlijke notities, psychische klachten, signaleringsplan, retrospectief, verslagen en patiënten informatie. Omdat het een ingewikkeld behandelplan is, en Bipolaire stoornis geen makkelijke aandoening is, merken de zorgverleners dat patiënten moeilijkheden ervaren bij het invullen en bijhouden van hun gegevens. Daardoor is er een opdracht van het Erasmus MC naar binnen gekomen. Het is de bedoeling om deze zaak meer design strategisch te bekijken, om beter de pijnpunten aan te pakken.

Methode
Om een duidelijk beeld te krijgen van hoe het beter aangepakt kan worden is er behoorlijk veel informatie nodig. Het is van belang dat deze informatie uit verschillende bronnen komen, zo kan het probleem meer breed bekeken worden. Erasmus MC heeft in de loop van de tijd interne onderzoek gedaan en de ambulante patiënten geobserveerd, want veel van hun hebben begeleiding nodig. Deze rapporten hebben ze aan Patiënt1 vrijgesteld voor gebruik. Daarnaast is er een interview afgenomen met 30 patiënten. De bedoeling was dat de patiënten apart van elkaar ondervraagd werden. Daarmee is er een groot praktisch deel opgelost. Het zal handig zijn als wij meer theoretische informatie zouden kunnen krijgen om de gegevens ergens op te kunnen baseren. Hiervoor zijn de artikels van prof. dr. R.W. (Ralph) Kupka, Psychiater, hoogleraar bipolaire stoornissen VU Medisch Centrum bestudeerd.


Klantprofiel

Klanttaken
Taken beschrijven de dagelijkse handelingen over wat de patiënten gaan uitvoeren. Zodra ze een behandelplan starten zijn ze min of meer verplicht om dagelijks hun stemming, medicatie, slaapuren, gevoelens of gebeurtenissen in te vullen.

Patiënten gaan functionele en persoonlij- ke/emotionele taken uitvoeren. Daarmee lossen zij misschien hun problemen niet op, maar kunnen ze wel met behulp van dagelijkse monitoring hun zorgverleners helpen om bepaal- de overzicht te creëren en grip krijgen op de ziekte. Om makkelijker de constateren de fases (manisch of depressief), en de deur van iedere fase.


– Account aanmaken op www.patient1.nl
– Medische gegevens invullen
– Zorgverleners toevoegen
– Stemming dagelijks invullen
– Slaapuren dagelijks invullen
– Medicatie gebruik dagelijks bevestigen
– Nieuwe medicatie toevoegen
– Gebruik van middelen invullen (alcohol, wiet, etc…)
– Psychische klachten toevoegen
– Belangrijke gebeurtenissen toevoegen

Klantpijnpunten
Bipolaire stoornis is een ingewikkelde ziekte waarbij patiënten last hebben van extreme stemmingswisselingen. Bij manie is er van alles te veel. Je doet veel, je voelt je fantastisch, je bent niet af te remmen. Bij depressie is er eigenlijk van alles te weinig: je hebt nergens zin in, je ziet het niet meer zitten en je hebt geen energie.

De omgeving wordt er helaas ook bij betrokken en patiënten hebben de hulp van de naasten nodig, omdat ze zelf zijn in de war zijn en de realiteit niet accepteren. Bij de klantenpijn- punten zijn alle drie typen gebruikt: ongewenste resultaten, problemen, kenmerken, hindernissen en risico’s.

– Verplicht voelen om iedere dag de PC aanzetten
– Moeite met lange teksten schrijven
– Niet zeker zijn met welke informatie er vermeld moet worden
– Lange en drukke onduidelijke overzichten
– Geen dagelijkse reminder
– Psychische klachten staan confronterend in beeld
– Verplicht om gebruikte middelen aan te geven
– Geen privacy gevoel
– Soms lastige gegevens bijhouden zonder hulp

Klantvoordelen
Deze patiënten zien heel vaak de voordelen van een behandelplan niet door hun toestand. Ze hebben een extra toezicht nodig. Iedere fase brengt een andere soort waanidee met zich mee en een andere interpretatie van deze wereld. Hun eigen voordeel is dat ze gaan meewerken en hun dagelijkse gegeven naar waarheid invullen. Welke resultaten willen de klanten graag behalen en wanneer zijn zij tevreden? Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in de vereiste voordelen, verwachte voordelen, gewenste voordelen en onverwachte voordelen.

– Makkelijk in contact komen met zorgverlener
– Dagelijkse toezicht op de ingevulde gegevens
– In geval van nood op tijd hulp krijgen
– Alle gegevens op een plek
– Veel van tevoren een escalatie aanvoelen
– Regie hebben over je eigen dossier
– Mogelijkheid om verschillende metingen bijhouden
– Leidt tot resultaten op een lange termijn
– Eigen foto’s kunnen toevoegen
– Toegang tot medische protocollen


Value map

Producten en diensten
De waarde propositie draait om Patient1: welke producten en diensten kan deze bedrijf aanbie- den aan de patiënten met Bipolaire Stoornis. In hoeverre zijn deze diensten op de segmentdoel- groep afgestemd en helpen om makkelijk hun taken te verrichten binnen het behandelplan. Patiënten met bipolaire stoornis hebben minder verantwoordelijkheden en doen niet graag taken wat ze niet boeiend genoeg vinden, en zeker niet als ze zich verplicht voelen. Juist daarom moet het behandelplan applicatie functioneel kloppen en correct weergegeven worden van gegevens. Deze waarde propositie bestaat uit digitale en financiële typen producten en diensten.

– Volledige Persoonlijk GezondheidsDossier
– Bipolaire stoornis behandelplan
– Online lijst met medicatie
– Stemming makkelijk te selecteren in grafiek
– Acount wordt aangemaakt door de zorgverlener
– Belangrijke gebeurtenissen zijn niet dagelijks verplicht
– Psychische klachten staan niet prominent in beeld
– Lijst met gegevens van huisarts en zorgverleners

Pijnverzachters
Diensten en handelingen die klantpunten verzachten worden pijnverzachters genoemd. Met behulp van pijnverzachters worden de mogelijkheden bekeken op welke manier de functionele obstakels opgelost en verholpen kunnen worden. Daarmee worden ook voordelen gecreëerd voor de patiënten. Voor Patiënten met bipolaire stoornis kunnen veel simpele dingen heel ingewikkeld lijken en kunnen simpele dingen hun snel dwars zitten. Buiten dat moeten de handelingen en het gebruik van het behandel- plan correct werken en logisch zijn, ook moet hij ergonomisch en intuïtief zijn. Er zullen veel testen nodig zijn om uit te voeren met patiënten.

– Goed te gebruiken op desktop en tablet
– Duidelijke overzicht van alle tools
– Alle gegevens op een rij
– Meer behandelplannen tegelijkertijd actief
– Iedere onderdeel of meting heeft handige instructies
– Bij fout invullen helpende meldingen zichbaar

Voordeelverschaffers
De handelingen en diensten wat de voordelen voor de patiënten creëren worden voordeelver- schaffers genoemd. Hierin worden de voordelen die patiënten zouden verwachten in het behan- delplan zelf genoemd, of voordelen die ze niet verwachte. Hier komen ze pas achter als ze leuk verrast zijn door de nieuwe functies. Hoe meer leuk en op een simpele manier ze het gebruik ervaren, hoe beter het behandelplan verloopt. Ze kunnen wel nogal klagen als iets niet lukt, zeker in de depressieve fase. Zij kunnen ook stoppen met meewerken of in het algemeen stoppen.

– Online tools en overzichtelijke grafieken
– Medische gegevens worden 10 jaar bewaard
– Toegang tot richtlijnen
– Begeleidende video instructie
– Online opgestelde stappenplannen
– Toegang rechten kunnen verlenen aan zorgverleners


Fit

Een succesvolle fit is een overeenkomst tussen wat klanten willen en wat het bedrijf biedt. Om de patiënt beter te kunnen begrijpen en erachter te komen wat daadwerkelijk motiveert, op basis van meerde- re patiëntengegevens, is er een persona opgesteld. Aangezien dat de bipolaire stoornis gemiddeld begint tussen een jaar of 25-27, of op latere leeftijd door een shock situatie of drugsgebruik, was gekozen voor een volwassene vrouw van 62 jaar.

Uit de drie soorten fits wordt er gekozen voor een probleem oplossing fit, omdat er in deze zaak heel duide- lijk is dat patiënten bepaalde angsten en bepaalde waar- den hechten aan bepaalde taken, pijnpunten en voorde- len. Er is te zien dat patiënten veel wensen hebben maar dat het bedrijf deze eigenlijk niet allemaal kan uitvoeren. Dus nu moet er harder gewerkt worden aan de nieuwe opties en mogelijkheden om het dagelijkse werk van patiënten gemakkelijk te maken.

Taken, pijnpunten en voordelen wat worden niet door de waardepropositie aangepakt

1a. Slaapuren dagelijks invullen
2a. Gebruik van middelen invullen (alcohol, wiet, etc…)
3a. Verplicht voelen om iedere dag PC aanzetten
4a. Moeite met lange teksten schrijven
5a. Psychische klachten staan confronterend in beeld
6a. Lange, drukke en onduidelijke overzichten
7a. Geen dagelijkse reminder
8a. Verplicht om gebruikte middelen aan te geven
9a. Dagelijkse toezicht op de ingevulde gegevens
10a. Veel van tevoren een escalatie aanvoelen
11a. Mogelijkheid om verschillende metingen bij te houden
12a. Toegang tot medische protocollen
13a. Eigen foto’s kunnen toevoegen


Nieuwe waardepropositie

Ontwerpen is niks anders dan de ideeën en hypotheses omzetten in prototypes van waarde propositie. Alle ideeën en inzichten moeten een vorm krijgen en het is nodig om meteen een perfecte vorm te creëren, dat komt later bij het uitwerken van prototype mogelijkheden. Om te beginnen is het genoeg om alleen gebruik te maken van servetschets, daarmee wordt de waarde propositie tastbaar gemaakt, zonder dat het complete idee uitgewerkt hoeft te worden. Dat is heel handig om snel en goedkoop ideeën te evalueren.


Na het bestuderen van taken, pijnpunten en voordelen die niet door de waarde propositie aangepakt werden en aangezien dat onze persona heel veel gebruik maakt van haar smartphone, komt het idee van gebrek naar vrijheid naar boven. Een app versie van de BS behandelplan zal een deel van deze pijnlijke punten oplossen. Om verder te gaan met deze hypothese is er een kleine test nodig, of mensen met bipolaire stoornis die dagelijks gebruik maken van hun smartphone.Vervolgens waren er twee vragen voorgesteld aan de testers: “Maken ze dagelijks gebruik van de smartphone?” en “Wat vinden ze van deze meldingen?”

Vraag 1: 85% van alle testers gebruiken dagelijks hun telefoon en 12% helemaal niet.

Vraag 2: 68% van alle testers vonden dat deze meldingen hun aandacht trok en vervolgens van hun een bepaalde actie verwachtte, minder dan 10% hebben deze melding automatisch weg geklikt.

Op basis van deze test resultaten was er besloten om een Bipolaire stoornis app (afkorting BS app) te ontwikkelen.

Hypoteses voor openstande taken punten en voordelen
Om beter bij de patiënt inzicht te krijgen en om een goede waarde propositie te creëren zijn er twee uit zes technieken gebruikt: de datadetectieve en de journalist. Er waren meerdere rapporten en onderzoeken bestu- deerd. Ook de medische dossiers van bipolaire stoornis patiënten. Daarnaast heeft er een leuk gesprek plaats gevonden met de patiënten, met een kop koffie en een stukje gebak. Wanneer de patiënten ondervraagt worden, vinden ze dit niet leuk, maar in een leuke warme sfeer komen ze uit hun schild naar buiten en kletsen ze graag.Punten
1a en 7a kunnen elkaar helpen om tot een oplossing te komen. Om niet te vergeten om in te vullen hoeveel uren een patiënt geslapen heeft, komt er een reminder in het beeld van de telefoon. Deze dagelijkse reminder kan gebruikt worden op verschillende manieren. Bijvoorbeeld bij de stemmingsmeter en/of medicatie inname.

2a blijkt een lastige punt te zijn. Dit omdat patiënten niet graag praten over hun hoeveelheid alcohol en drugs gebruik. Zeker als het verboden is. Alcohol drugs en medicatie is een slechte combinatie en kan de genezing stagneren. Voor dit punt wordt er een verplicht veld aangemaakt, zodat de aanpassingen niet opgeslagen kunnen worden bij het moment dat dit veld niet ingevuld wordt.

3a. Met het ontwerpen van de BS app wordt dit punt opgelost. De pc iedere dag aanzetten is dus niet meer nodig.

4a. Patiënten met bipolaire stoornis leven vaak in een andere werkelijkheid. Zij houden moeilijk controle en overzicht over hun leven. Teksten schrijven past niet in hun doen en laten. Terwijl een zorgverlener meer zou willen weten over de dagelijkse beleving van de patiënt. Een oplossing voor deze punt zal multiplechoice zijn. Dit zodat de patiënt makkelijk kan kiezen tussen de mogelijkheden en niet zelf lange teksten hoeft te schrijven.

5a. Wanneer de psychische klachten dagelijks zichtbaar zijn bij de patiënt, kan dit averechts werken op zijn/haar stemming. De beste oplossing voor dit punt is de psychische klachten niet opvallend zichtbaar maken op de app. Pas als er nieuwe aanpassingen aan bod komen kan deze tabblad worden uitgeklapt.

6a. Onoverzichtelijke gegevens brengen nog meer verwarringen met zich mee. Om de lijst met gegevens overzichtelijk te houden, wordt er een accordeon effect geïmplementeerd. Zo vult de patiënt elk vakje apart in zonder last te hebben van de storende factoren rondom de actieve velden.

8a. Oplossing voor dit punt is opgelost in punt 2a.

9a. Het ideale plaatje is rond wanneer de patiënt dagelijks zijn behandelplan invult. Helaas gebeuren er in het dagelijkse leven van de patiënt een hele boel andere dingen. De kans dat hij/zij het niet invult is heel groot. De oplossing voor dit punt is een kalender. In deze kalender wordt er aangegeven op welke dagen van de app ingevuld is en op welke dagen niet.

10a. Het is best wel lastig om een escalatie aan te voelen. Zeker wanneer patiënten pas begonnen zijn met het behandelplan. Patiënten die al een tijdje monitoring gehad hebben, kunnen makkelijker ingeschat worden. Oplossing voor deze punt zou een melding alert kunnen zijn. Zodra een patiënt de hoogste pijl van depressieve of manische fases heeft aangegeven, wordt er een melding verstuurd naar de zorgverlener.

11a. Patient1 platform heeft de volgende meetwaarden: gewicht, middelomtrek, bloedgroep, totaal-cholesterol, temperatuur, alcohol consumptie, stappenteller, stemmingsmeter – Lifechart, diabetes dagboek, ketonen, HbA1c, FEV1, lithium spiegel en INR. Uit de huidige meetwaarden zou alleen de stemmingsmeter geïmplementeerd worden. Met de tijd zal het handig zijn om een lithium spiegel, middelomtrek en gewicht toe te voegen. Door de gebruik van lithium in combinatie met andere medicaties neemt het gewicht toe.

12a. Toegang tot medische protocollen is op de latere tijdstip handig. Wanneer de patiënt stabieler wordt, kan hij/zij meer leren over hun aandoening.

13a. Eigen foto’s toevoegen is niet relevant voor het behandelplan. Deze punt wordt uit de lijst verwijderd.

Taakselectie
In dit proces wordt er aandacht besteed aan de taken met hoge waarden. De pijnpunten en voordelen van taken met grote waarden zijn: belangrijk, tastbaar, ingevuld en lucratief. Er wordt een volledige set met taken aangepakt, inclusief gerelateerde en bijkomstige taken. Onder worden er prioriteiten gesteld aan de taken wat belangrijk zijn voor de patiënt. Er zijn wel veel taken en dat is niet reëel om alles meteen aan te pakken. Het hele werk zal verdeeld worden in twee sprints. Taken met de waarden 8 en 7 worden aangepakt in sprint 1 en rest zullen later in het proces aangepakt worden. Sprint 1 (1a, 2a, 3a, 5a, 7a) – 3 weken Sprint 2 (4a, 6a, 10a, 11a, 12a) – 4 weken


Business model

Een nieuw businessmodel is nodig als er een verandering heeft plaats gevonden in de situatie binnen het bedrijf of als er heel vaak buiten het bedrijf of in de marketing nieuwe ontwikkelingen hebben plaats gevonden. De aanpassingen moeten snel plaats vinden want er is altijd een risico dat de concurrent eerder kan komen met een nieuw idee. De Business Model Canvas van Osterwalder is een mooi techniek wat op een visuele manier een rol speelt de onderlinge samenhang aspecten laat zien.

Strategische partners zijn nodig om het businessmodel te laten draaien en risico’s te beperken. Er zijn meerde- re partnerschappen mogelijk. Elk partnerschap heeft zijn voordelen en nadelen. Hier worden zij opgenoemd: wie zijn de partners, wie zijn de leveranciers en welke kernactiviteiten voeren de partners.

De kernactiviteiten op het Business Model Canvas beschrijven de activiteiten wat nodig zijn om het bedrijf werkend te houden. Hier worden genoemd: het waarde propositie, distributiekanalen, klantenrelaties en inkomstenstromen.

Mensen en middelen helpen om bedrijf draaiend te houden. Het gaat om het minimum wat Patient1 echt nodig heeft. Dit is de kern van het bedrijf, en hier worden genoemd: distributie, klantenrelaties en inkomensstromen. De klantwaarde is het middelpunt van het businessmodel canvas. De klantwaarde beschrijft wat onze producten of diensten aan waarde leveren aan patiënten. De klantwaarde is voor elk patientsegment anders. De klantwaarde is een goed startpunt voor het creëren van het nieuwe businessmodel canvas. Hier worden genoemd: welke waarde wordt aan de patiënt geleverd, welke problemen van patiënten worden verholpen, welke klantbehoeftes worden voorzien en welke abonnementen en producten worden aan de patiënten aangeboden.

Klantrelatie. Bij een startend project wordt er meestal gekozen voor meer patiënten, maar naar loop van de tijd wordt er meer gekeken naar waar er meer valt te verdienen. Hier worden genoemd: welke klantenrelaties waren aangegaan, hoe duur zijn ze, omzet per patiënt en koopfrequentie.

De kanalen in het Business Model Canvas geven aan hoe de zorgverleners en de patiënten bereikt kunnen worden en hoe de patiënten op hun customerjourney tot een aankoop overgaan. Hier worden genoemd: welke kanalen willen de zorgverleners, hoe bereiken ze deze kanalen, hoe werken ze het best en welke fases moeten ze doorlopen.

Eén belangrijk aspect van het Business Model Canvas is de klantsegmentatie; aan welke patiënten en klantsegmenten wordt het behandelplan geleverd. Hier worden genoemd: voor wie wordt het waarde gecreëerd en wie zijn werkelijk onze gebruikers/patiënten.

De Kostenstructuur geeft alle middelen die nodig zijn om het businessmodel te laten draaien. Het hele businessmodel is gebouwd rond lage kostenstructuren. Hier worden genoemd: wat zijn de belangrijke kosten, welke activiteiten zijn het duurst en welke kernactiviteiten het duurst zijn.

En tot slot inkomstenstromen. Hier worden genoemd: welke waarde zijn de klanten bereid te betalen, hoe betalen ze op dit moment en hoeveel draagt elke inkomst stroom bij de totale plaatje.


Minimum Viable Product 

Minimum viable product (MVP) is een vroege versie van een product, het minimaal werkbare product, waarmee het mogelijk is om gebruikers het product alvast in de praktijk te laten testen. Dit is het meest minimale versie en daarmee het snelst te creëren versie van een app of product. Het is een product in zijn primaire vorm, dat vervolgens met elke sprint naar een perfecter product ontwikkeld wordt. Het biedt manieren om gebruikspatronen en directe feedback van echte gebruikers te verzamelen, waardoor op basis van deze informatie beslissingen genomen kunnen worden met betrekking tot verdere productontwikkeling. Het volledige project is te zien via deze link: https://marvelapp.com/554eejj
Testen

Uiteindelijk kan dit nu getest worden. Alles wat tot nu toe bedacht en opgezet is geeft in dit hoofdstuk het resultaat. Het verwerken en ontvangen van resultaten uit een MVP verschilt per type en hoe was de MVP opgesteld. Bella Martin en Bruce Hanington (2012). Een MVP is klaar voor gebruik wanneer de mogelijkheden zijn om de belangrijkste eigenschappen van het product te testen bij de patiënten. Als dat een website is dan kunnen de resultaten behaald worden met behulp van Google Analytics, A/B testing of een feedbackformulier. In onze situatie is er sprake van patiënten. Deze zijn iets anders in hun gedrag dan gezonde mensen. Om ze te kunnen observeren moeten ze fysiek aanwezig zijn. Het gemaakte prototype is op de pc, tablet en telefoon te bereiken. Dat maakt makkelijk dat de patiënten zelf kiezen welke apparaat voor hun handiger is. Het is belangrijk om te analyseren en het verkrijgen van de juiste inzichten en op de juiste tijd.

Meer dan de helft van de testers hebben het MVP op hun telefoon getest. 14% hadden een tablet bij zich en minder dan 5% hadden geen apparaten bij zich, wel wilden hun gebruik maken van de pc’s in het kantoor. Uit verbazing bleek dat er heel veel vragen kwamen in het begin van de test en niet zo verwacht bij het invullen van de stemmingsmeter. Er ontstond verwarring bij het kiezen tussen registreren of inloggen. Hoe vindt plaats een synchronisatie met hun bestand persoonlijke medische dossier.

Sommige wisten dat ze al geregistreerd waren met hun zorgverlener en met behulp van een activatie code was toen het behandelplan gestart. Uit de 30 patiënten konden maar 19 verder met de test, de rest bleef hangen bij de eerste stap. Dit i.v.m. veel vragen over registratie en koppeling tussen app en applicatie.

Het testen stopt niet nu. Na nieuwe veranderingen komen nieuwe hypotheses, en vervolgens na de nieuwe hypotheses komen er nieuwe MVP’s, en tenslotte ook nieuwe testen. Het proces blijft niet stil als er interesses zijn om een kwalitatief en marktgericht product te ontwikkelen. Gewoon doen, test, leer, verbeter en blijf dat herhalen.